รายการ the voice thailand 2016

the_voice_1

the-voice

เป็นรายการประกวดร้องเพลงคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากการพิจารณาของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โจิี้ บอย ศิลปินแร็พเปอร์อันดับ 1 ของเมมืองไทย ก้อง สหรัฤ เป็น อีกกนึ่งกรรมมารกรรม ขาร็อก นั้นต้องรู้จีก ดา เอ็นโดฟิน เป็นศิลปินหญิงคนดกีนวในรายการนี้ สิงโต นำโชค เป็นกรรมการหน้าใหม่ในรายการนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าใน season นี้ใครจะได้ของแชมป์กัน